Świetlica i stołówka

Dziennik elektroniczny

Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz roku szkolnego 
Otwórz Panel

 

Świetlica

 

Czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 6.00 - 16.30 

 

 

 

Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad uczniami, którzy przychodzą wcześniej do szkoły i dłużej w niej przebywają - ze względu na czas pracy rodziców oraz organizację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Świetlica posiada bardzo dobre warunki lokalowe - dwie przestronne i dobrze wyposażone sale oraz odrębne toalety. Pomieszczenia urządzone są funkcjonalnie, bezpiecznie i estetycznie. Opiekę nad uczniami sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, dzięki której w świetlicy panuje przyjazna dziecku, wręcz "domowa" atmosfera.

Nauczyciele - wychowawcy dokładają wszelkich starań, aby niejednokrotnie długie przebywanie dzieci na terenie szkoły, nie było dla nich uciążliwe.

Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają możliwość miłego spędzania wolnego czasu, zabawy w gronie rówieśników, odrobienia zadań domowych z pomocą nauczyciela, rozwijania własnych zainteresowań poprzez uczestniczenie w różnego typu zajęciach, konkursach, imprezach oraz spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

Działalność świetlicy jest ściśle zintegrowana z zadaniami szkoły. Jedną z podstawowych form działalności świetlicy są zajęcia programowe, wynikające z rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej, opracowanego na podst. Planu Rozwoju Szkoły oraz programów obowiązujących w szkole. Są to zajęcia czytelnicze, artystyczno-techniczne, umuzykalniające, rekreacyjno-ruchowe, komputerowe, z zakresu edukacji środowiskowej.

Do priorytetowych zadań realizowanych w ramach działalności opiekuńczo - wychowawczej świetlicy, wynikających z rocznego planu pracy na bieżący rok szkolny należy:

  • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
  • zapewnienie bezpiecznych warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu uczniów oraz ukazywanie potrzeby dbania o własne zdrowie
  • zapewnienie uczniom pomocy w nauce i stworzenie warunków do nauki własnej
  • współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym w celu rozwijania wrażliwości i aktywności twórczej oraz wspomaganiu rozwoju osobowości ucznia w zakresie aktywności społecznej
  • ustawiczne doposażenie bazy materialnej świetlicy.

W/w zadania realizowane są zgodnie z miesięcznymi rozkładami zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz kalendarzem imprez i uroczystości świetlicowych.

 

Galeria:

Świetlica Szkolna (zdjęcie 360o)

 

Do pobrania:

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Pobierz PDF

File name: Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

1921

Pobierz Plik Word

File name: Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

77

 Stołówka Szkolna

 

Szkoła Podstawowa nr 11 prowadzi stołówkę szkolną, która umożliwia wszystkich chętnym uczniom wykupienie oraz higieniczne spożycie smacznych, tanich i dwudaniowych obiadów.

Opłata za posiłki (zupa, drugie danie + kompot) w roku szkolnym 2021/2022 wynosi

(3,80 zł/obiad * liczba posiłków)

 

 Obiady wydawane są w godzinach 11.25 - 13.00. 

 

 Odpłatnośc za obiady

 

Galeria:

Stołówka Szkolna (zdjęcie 360o)

 

Nasza szkoła 360°

360 0421 Stitch XHC 1600x800 800x400
 

Nasza szkoła 360O

Zdjęcia 360o.

Prace naszych uczniów

prace uczniw
 

Prace naszych uczniów

Zobacz galerię prac naszych uczniów na Facebooku.