Konkursy

Dziennik elektroniczny

Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Plan lekcji

 plan lekcji 320x193 
Otwórz Panel

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty ogłasza konkurs dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych woj. warmińsko-mazurskiego pod nazwą Moja miejscowość na przestrzeni 100 lat, w tym 15 lat w Unii Europejskiej.

 

Więcej informacji:

Regulamin konkursu

Wzory oświadczeń, klauzula informacyjna

 

CELE KONKURSU:Logo przestrzenneSP11 v3 200x200

 • • upamiętnienie jubileuszu 30-lecia powstania szkoły,
  • zachęcenie uczestników konkursu do zainteresowania się historią szkoły i popularyzowanie wiedzy o niej,
  • pogłębianie poczucia tożsamości ze szkołą

PRZEBIEG:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Elblągu.
 2. Tytuł pracy „Moja szkoła SP11”
 3. Z uwagi na rodzinny charakter konkursu, prace mogą być wykonane zespołowo (dziecko, rodzice, rodzeństwo lub dziadkowie będący absolwentami szkoły). Uczniowie klas IV-VII pracę konkursową wykonują samodzielnie.
 4. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną dowolną techniką na formacie A 3.
 5. Termin składania prac – do 10 października 2019 r.
 6. Prace konkursowe opatrzone na odwrocie następującymi informacjami: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz wiek uczestnika należy dostarczać do sali 1C lub 20E.
 7. Laureaci najlepszych prac wybrani przez komisję konkursową zostaną nagrodzeni w kategoriach:

I – przedszkole

II- uczniowie klas I – III
III – uczniowie klas IV-VII

 1. Rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się w dniu Jubileuszowej Gali z okazji 30-lecia szkoły w dniu 25 listopada 2019 roku.

Koordynator konkursu: Agnieszka Cywińska, Katarzyna Szczepańska

Wojewódzki konkurs pod hasłem Jak to w dawnej szkole bywało pod patronatem: Warmińsko-Mazurski Urzędu Marszałkowskiego, 
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Muzeum Historycznego w Ełku.

Cele konkursu to:

 • upamiętnienie 90 rocznicy powstania szkół polskich na Warmii i Mazurach,
 • kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii Polski,
 • rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,
 • propagowanie  projektu filmowego jako nowatorskiej metody pracy ucznia.

W konkursie biorą udział uczniowskie projekty filmowe - termin nadsyłania prac mija 30 września 2019 roku.

Więcej informacji i karta zgłoszeniowa na stronie W-M ODN w Olsztynie