Konkursy

Dziennik elektroniczny

Synergia Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Plan lekcji

 plan lekcji 320x193 
Otwórz Panel

  Elbląg 14.03.2018                                                         ESM Sielanka Sekcja Szachowa.

                                              WIOSENNY TURNIEJ SZACHOWY 2018r

                                                       dla dzieci szkół podstawowych

             Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka”i Sekcja szachowa ESM zapraszają

             dzieci ze wszystkich szkół podstawowych do udziału w turnieju szachowym.

             Zawody rozegrane zostaną w dn. 23.03.2018r (piątek) od godz 12.00 do 14.30.

           

             Reprezentacja szkoły to max 7 uczestników.

             Turniej rozegrany zostanie na dystansie 7 rund P-10 (10 minut dla zawodnika ,

             to 20 min  na partię), systemem szwajcarskim.

             Zgłoszenia do turnieju prosimy przesłać na adres, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 22.03.2018

             co bardzo usprawni rozpoczęcie rozgrywek, można zapisać się przed turniejem od godz.

             11.30 - do11.50.  Wpisowe do turnieju to 5 zł.

           

     

             Nagrody:

             m-ca 1-3 puchary dziewczęta

             m-ca 1-3 puchary chłopcy

             m-ca 1-6 dyplomy

             Nagrody niespodzianki dla najmłodszych zawodników,chłopiec i dziewczynka.

             Certyfikaty uczestnictwa dla wszystkich zawodników grających w turnieju, i słodki

             poczęstunek dla  młodych szachistów.

             ESM „Sielanka” zaprasza i życzy sukcesów.

      

             Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu w turnieju.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
PRACA PLASTYCZNA PATRON SZKOŁY KORNEL MAKUSZYŃSKI W OCZACH DZIECKA

I Informacje wstępne
1 Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Szkoły wśród uczniów w klasach O -VII
2 Prace złożone na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi w innych konkursach.
3 Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. kredka, pastele, farby
plakatowe, wycinanki itp.).
4 Prace powinny być wykonane na papierze w formacie A3.
5 Oddane prace powinny być w postaci umożliwiającej ich eksponowanie na wystawie
(nie zniszczone, nie złożone itp.).
6 Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję
Konkursową.

II Termin składania prac
1 Prace należy składać do dnia 04 kwietnia 2018r.- wychowawca klasy
2 Prace powinny być opisane imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem klasy.

III Ocena prac konkursowych
1 Organizator powoła Komisję, która dokona wyboru wyróżniających się i najlepszych prac.
2 Prace będą oceniane w grupach:
0 - III
IV - VII
1 Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 09 kwietnia 2018 r.

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie plastycznym "Mój ulubiony bohater literacki" wszystkich uczniów klas V - VII.

 

 Cele konkursu:

  • promowanie czytelnictwa, zwiększenie zainteresowania książką
  • pobudzanie wyobraźni i aktywności twórczej, rozwijanie zainteresowań
  • upowszechnianie edukacji kulturalnej wśród uczniów klas starszych szkoły podstawowej
  • promowanie uczniów uzdolnionych plastycznie

Uczestnicy konkursu:

Uczniowie klas V –VII Szkoły Podstawowej nr 11.

Tematyka:

Tematem konkursu jest ilustracja do dowolnej, ulubionej książki wybranego autora.

Wykonanie i format pracy:

  • praca powinna być wykonana samodzielnie na zadany temat dowolną techniką plastyczną
  • format pracy: A4 lub A3

Opis pracy:

Praca powinna być podpisana na odwrocie i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, jego klasę oraz nazwisko autora i tytuł książki, której dotyczy.

Kryteria oceny prac:

  •  zgodność pracy z tematyką konkursu
  •  pomysłowość
  •  oryginalność
  •  estetyka

Termin składania prac:

Prace (maksymalnie po 5 prac z każdej klasy – najlepsze prace wytypuje nauczyciel plastyki) należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 4 kwietnia 2018r.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Nauczyciele bibliotekarze: Maria Klimuk, Hanna Trybińska

Konkurs „Kangur Matematyczny” w 2018 roku odbędzie się 15 marca ( czwartek) 
o godzinie 9.00.

Konkurs „KANGUR 2018” przeprowadzony będzie w następujących w kategoriach: 
• Żaczek - klasa II SP 
• Maluch - klasy III i IV SP 
• Beniamin - klasy V i VI SP
• Kadet - klasy VII SP i II G
• Junior - klasy III G

Prawo uczestnictwa w konkursie ma każdy uczeń, który wpłaci 9 zł do swojego nauczyciela matematyki

do dnia 15 stycznia 2018 roku

Szkolny organizator konkursu: Danuta Stankiewicz