Konkursy

Dziennik elektroniczny

Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Plan lekcji

 plan lekcji 320x193 
Otwórz Panel

Wiosenne konkursy ekologiczne: Las – ekosystem prawie doskonały

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza szkoły z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w trzech konkursach: plastycznym, poetyckim i prezentacji multimedialnych poświęconych leśnemu dziedzictwu przyrodniczemu naszego regionu.

Poprzez organizowane konkursy chcemy zachęcić nauczycieli i uczniów do poszerzenia swojej wiedzy na temat ekosystemu leśnego, jego bogactwa przyrodniczego oraz znaczenia i zagrożeń. Chcemy również sprowokować do refleksyjnego spojrzenia na piękno wiosennego lasu i dynamikę zachodzących w nim zmian.  

Podsumowanie konkursów odbędzie się podczas Forum Ekologów pod nazwą „Las – ekosystem prawie doskonały”, które odbędzie się w czerwcu b.r. w W-MODN w Elblągu.

Więcej informacji znajduje się w regulaminach konkursów:

Zapraszamy do udziału w konkursach

ORGANIZATORKI

Wiesława Kamińska i Janina Meller, W-MODN w Elblągu