Konkursy

Dziennik elektroniczny

Synergia Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Plan lekcji

 plan lekcji 320x193 
Otwórz Panel

plakat2 424x600

Narodowe Święto Niepodległości.

Polskie święto państwowe obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r., po 123 latach zaborów. Ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937 r., w czasach komunistycznych zakazane, ponownie przywrócone w 1989 roku.
Święto 11 listopada poświęcone jest pamięci tych wszystkich, którzy dla Ojczyzny poświęcili swoje najlepsze lata, szczęście osobiste, zdrowie, a niejednokrotnie i życie.
Dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce. Pragniemy pamiętać i przekazywać dzieciom i młodzieży prawdziwe oblicze naszych dziejów. Stawiać za wzór tych, którzy w historii naszej Ojczyzny zapisali się złotymi zgłoskami.
W tym roku obchodzimy 99 rocznicę odzyskania niepodległości. Za rok będzie okrągły jubileusz. Musimy się do tego odpowiednio przygotować.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu, któremu przyświeca idea godnego uczczenia tego najważniejszego dla każdego Polaka święta.

Konkurs plastyczny „Uczcijmy razem stulecie odzyskania niepodległości”

Organizator konkursu:
Stowarzyszenie im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja - Ostrowskiego

Konkurs objęty jest patronatami / sponsorzy:

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Wilk
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Pruszak
16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
Instytut Pamięci Narodowej
Fundacja „Łączka”
Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp.z.o.o.

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe. Dodatkowo w oparciu o nagrodzone prace zostaną wydrukowane ulotki zachęcające Elblążan do udziału w obchodach roku stulecia odzyskania niepodległości.

Cele konkursu:
* kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży,
* budzenie szacunku dla Polaków i ich bohaterskich czynów,
* propagowanie uroczystego obchodzenia świąt państwowych,
* kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez prace plastyczne.

Zasady uczestnictwa.
* termin: 11 listopada.
* konkurs będzie przeprowadzony w czterech kategoriach:
I. szkoły podstawowe ( klasy IV – V ),
II. szkoły podstawowe ( klasy VI – VII ),
III. gimnazja,
IV. szkoły średnie.

* należy przygotować projekt ulotki zachęcającej do udziału w obchodach stulecia odzyskania niepodległości i dostarczyć na wskazany adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.11.2017 r.
* techniki plastyczne (szkoły podstawowe)
grafika komputerowa (gimnazja i szkoły średnie) (płyta + wydruk)
* format prac: A - 5,
* przyjmujemy tylko prace indywidualne,
* każda praca powinna zawierać dodatkowo następujące informacje:
1. imię i nazwisko autora, wiek,
2. klasa,
3. adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik, telefon,
4. imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego przygotowano pracę.
5. dodatkowo opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji (załącznik. nr 1).
* pracę należy dostarczyć na adres:

Biuro Poselskie Posła Jerzego Wilka
ul. Czerwonego Krzyża 2 - 6
82-300 Elbląg.
* telefon kontaktowy : 509-271-805 / 55 243 -17- 80
* uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród zostanie dokonane w dniu 07.11.2017 r. w ramach Przystanku Historia w Klubie Garnizonowym przy ul. Ludwika Mierosławskiego 5, godz. 17.00.

Zapraszamy do udziału w konkursie !