Konkursy

Dziennik elektroniczny

Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Plan lekcji

 plan lekcji 320x193 
Otwórz Panel

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie plastycznym "Mój ulubiony bohater literacki" wszystkich uczniów klas V - VII.

 

 Cele konkursu:

  • promowanie czytelnictwa, zwiększenie zainteresowania książką
  • pobudzanie wyobraźni i aktywności twórczej, rozwijanie zainteresowań
  • upowszechnianie edukacji kulturalnej wśród uczniów klas starszych szkoły podstawowej
  • promowanie uczniów uzdolnionych plastycznie

Uczestnicy konkursu:

Uczniowie klas V –VII Szkoły Podstawowej nr 11.

Tematyka:

Tematem konkursu jest ilustracja do dowolnej, ulubionej książki wybranego autora.

Wykonanie i format pracy:

  • praca powinna być wykonana samodzielnie na zadany temat dowolną techniką plastyczną
  • format pracy: A4 lub A3

Opis pracy:

Praca powinna być podpisana na odwrocie i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, jego klasę oraz nazwisko autora i tytuł książki, której dotyczy.

Kryteria oceny prac:

  •  zgodność pracy z tematyką konkursu
  •  pomysłowość
  •  oryginalność
  •  estetyka

Termin składania prac:

Prace (maksymalnie po 5 prac z każdej klasy – najlepsze prace wytypuje nauczyciel plastyki) należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 4 kwietnia 2018r.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Nauczyciele bibliotekarze: Maria Klimuk, Hanna Trybińska

Nasza szkoła 360°

360 0421 Stitch XHC 1600x800 800x400
 

Nasza szkoła 360O

Zdjęcia 360o.

Prace naszych uczniów