Pedagog i Psycholog

Dziennik elektroniczny

Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz roku szkolnego 
Otwórz Panel

 Zespół pedagogiczny zaprasza do współpracy uczniów oraz rodziców.

Kontakt może odbywać się za pośrednictwem Librusa, konsultacji online lub messengera nick POMOC SP11 podczas trwania dyżurów specjalistów.

Zapraszamy.

 

Na czas zawieszenia zajęć:

 

PEDAGOG kl. 0-V

MAŁGORZATA KARBOWSKA

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

09.00 – 13.00

10.00 – 14.00

14.00 - 18.00

 

dyżur POMOC SP11

09.00 – 10.00

17.00 – 18.00

10.00 – 14.00

14.00 - 18.00

 

dyżur POMOC SP11

09.00 – 10.00

17.00 – 18.00

PSYCHOLOG kl. 0-II, VII-VIII

PEDAGOG kl. VI – VIII

GABRIELA LASKOWSKA

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

13.00 – 17.00

14.00 – 18.00

 

dyżur POMOC SP11

09.00 – 10.00

17.00 – 18.00

12.00 - 16.00

14.00 – 18.00

 

dyżur POMOC SP11

09.00 – 10.00

17.00 – 18.00

12.00 – 16.00

 

PSYCHOLOG kl. III-VI

IWONA TOMCZAK

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

13.00 – 15.00

 

dyżur POMOC SP11

09.00 – 10.00

17.00 – 18.00

10.00 – 13.00

09.00 – 12.00

15.00 - 17.00

 

 

„Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie,

byś nie miał go na krytykę innych.”

      Christian D. Larson

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2013 poz.532) do zadań pedagoga i psychologa należy:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozeznanych potrzeb,
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zadania, o których mowa są udzielane z inicjatywy:

 • ucznia,
 • rodziców ucznia,
 • dyrektora szkoły,
 • nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,
 • pielęgniarki,
 • poradni,
 • pracownika socjalnego,
 • asystenta rodziny,
 • kuratora sądowego.

Zapraszamy do współpracy

 

 

Godziny pracy

 

GABRIELA LASKOWSKA 

PSYCHOLOG  kl.0-II i VII-VIII

 PEDAGOG  kl.VI-VIII

Poniedziałek 11.00 - 15.00

Wtorek

11.00 - 15.00

Środa

8.00 - 12.00

Czwartek

11.00 - 15.00

Piątek 11.00 - 15.00 

miejsce: gabinet 6D

telefon: 55 625-66-54

IWONA TOMCZAK 

PSYCHOLOG kl.III-VI  

Poniedziałek

13.45 - 15.45

Wtorek

9.45 - 12.45

Środa

9.00 - 12.00

Czwartek

7.45 - 9.45

Piątek --------

miejsce: gabinet 1A

telefon: 55 625-66-57

 MAŁGORZATA KARBOWSKA 

PEDAGOG  kl.II-V

Poniedziałek

8.00 - 12.00

Wtorek

10.00 - 14.30

Środa

11.00 - 15.30

Czwartek

8.00 - 12.00

Piątek 8.00 - 11.00

 miejsce: gabinet 7E (parter)

 telefon: 55 625-66-65 

*Po wcześniejszym uzgodnieniu ze specjalistą, godziny konsultacji mogą ulec zmianie.

Nasza szkoła 360°

Prace naszych uczniów

prace uczniw
 

Prace naszych uczniów

Zobacz galerię prac naszych uczniów na Facebooku.