Pedagog i Psycholog

Dziennik elektroniczny

Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz roku szkolnego 
Otwórz Panel

Na czas zdalnej edukacji ulegają zmianie godziny pracy i konsultacji pedagoga i psychologów szkolnych.

Specjaliści są dostępni:

 

 

PEDAGOG kl. 0-VIII

MAŁGORZATA KARBOWSKA

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

08.30 – 13.00

09.00 – 13.00

08.30 - 13.00

09.00 – 13.00

09.00 - 13.00

miejsce: gabinet 7E (parter)   telefon:  55-625-66-65

 

PSYCHOLOG  kl. I-III i VIII

GABRIELA LASKOWSKA

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

---

08.00 – 11.30

08.00 – 11.00

08.00 – 12.00

---

miejsce: gabinet 6D  telefon:  55-625-66-64

 

PSYCHOLOG kl. 0, IV-VII

IWONA TOMCZAK

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

10.30 – 13.30 

09.00 – 10.30

(co drugi tydzień)

10.00 - 11.30

10.00 – 12.00

---

09.00 - 09.30

11.30 - 14.30

miejsce: gabinet 6D (parter)   telefon:  55-625-66-64

 

 

„Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie,

byś nie miał go na krytykę innych.”

      Christian D. Larson

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2013 poz.532) do zadań pedagoga i psychologa należy:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozeznanych potrzeb,
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zadania, o których mowa są udzielane z inicjatywy:

 • ucznia,
 • rodziców ucznia,
 • dyrektora szkoły,
 • nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,
 • pielęgniarki,
 • poradni,
 • pracownika socjalnego,
 • asystenta rodziny,
 • kuratora sądowego.

Zapraszamy do współpracy

 

 

Godziny pracy

 

GABRIELA LASKOWSKA 

PSYCHOLOG  kl. I-III i VIII

Poniedziałek ---

Wtorek

8.00 - 11.00

Środa

8.00 - 11.00

Czwartek

12.00 - 16.00

Piątek ---

miejsce: gabinet 6D

telefon:  55-625-66-64

IWONA TOMCZAK 

PSYCHOLOG kl. 0, IV-VII 

Poniedziałek

10.30 - 13.30

Wtorek

14.30 - 16.00

Środa

10.00 - 12.00

Czwartek

---

Piątek

11.00 - 14.30

miejsce: gabinet 1A

telefon: 55-625-66-57

 MAŁGORZATA KARBOWSKA 

PEDAGOG  kl. 0-VIII

Poniedziałek

8.00 - 12.30

Wtorek

10.00 - 14.00

Środa

11.30 - 16.00

Czwartek

8.00 - 12.00

 Piątek

8.00 - 11.00

 miejsce: gabinet 7E (parter)

 telefon:  55-625-66-65 

*Po wcześniejszym uzgodnieniu ze specjalistą, godziny konsultacji mogą ulec zmianie.

Nasza szkoła 360°

Prace naszych uczniów

prace uczniw
 

Prace naszych uczniów

Zobacz galerię prac naszych uczniów na Facebooku.