Pedagog i Psycholog

Dziennik elektroniczny

Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz roku szkolnego 
Otwórz Panel

 

Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie,

byś nie miał go na krytykę innych”     

  

 

 

 

     Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2013 poz.532) do zadań pedagoga i psychologa należy:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozeznanych potrzeb,
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Zadania, o których mowa są udzielane z inicjatywy:

   • ucznia,
   • rodziców ucznia,
   • dyrektora szkoły,
   • nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,
   • pielęgniarki,
   • poradni,
   • pracownika socjalnego,
   • asystenta rodziny,
   • kuratora sądowego.

Zapraszamy do współpracy

 

 

Godziny pracy

 

GABRIELA LASKOWSKA 

PSYCHOLOG  kl. I-III i VIII

Poniedziałek ---

Wtorek

12.00 - 16.30

Środa

8.00 - 11.00

Czwartek

12.00 - 11.00

Piątek ---

miejsce: gabinet 6D

telefon:  55-625-66-64

IWONA TOMCZAK 

PSYCHOLOG kl. 0, IV-VII 

Poniedziałek

9.00 - 11.00

Wtorek

10.00 - 12.30

Środa

11.00 - 13.30

Czwartek

13.00 - 15.30

Piątek

8.00 - 9.30

miejsce: gabinet 1A

telefon: 55-625-66-57

 MAŁGORZATA KARBOWSKA 

PEDAGOG  kl. 0-VIII

Poniedziałek

8.00 - 8.45

11.30 - 15.30

Wtorek

8.00 - 11.30

12.40 - 15.00

Środa

13.40 - 15.40

Czwartek

8.00 - 8.45

10.40 - 13.40

 Piątek

8.00 - 9.40

11.30 - 14.10

 miejsce: gabinet 7E (parter)

 telefon:  55-625-66-65 

*Po wcześniejszym uzgodnieniu ze specjalistą, godziny konsultacji mogą ulec zmianie.

Nasza szkoła 360°

360 0421 Stitch XHC 1600x800 800x400
 

Nasza szkoła 360O

Zdjęcia 360o.

Prace naszych uczniów

prace uczniw
 

Prace naszych uczniów

Zobacz galerię prac naszych uczniów na Facebooku.