Ocenianie kształtujące

Dziennik elektroniczny

Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz roku szkolnego 
Otwórz Panel
Uczniowie z klasy III a poznali życie ludzi na Grenlandii

Uczniowie z klasy III a poznali życie ludzi na Grenlandii na podstawie lektury Czesława Janczarskiego "Anaruk, chłopiec z Grenlandii". Wykonali piękne lapbooki.

W zeszycie OK napisali notatkę w formie mapy myśli. 😀👍😀

uczniowie klasa 4. c wcielili się w role agentów nieruchomości

W ramach zadania edukacyjnego na języku angielskim uczniowie klasa 4. c wcielili się w role agentów nieruchomości. Uczniowie zostali podzieleni na grupy 3-osobowe. Każda grupa miała do przygotowania model lub schemat domu na sprzedaż. Kryteria stanowiły, iż każdy dom musi się obowiązkowo składać z min. 5 pokoi, garażu i ogródka. Wszystkie drużyny zdecydowały się na przygotowanie modelu. Następnym krokiem było przygotowanie opisu domu. W tym celu uczniowie wykorzystali wiadomości i umiejętności, jakie doskonalili przez ostatni miesiąc na zajęciach. Na koniec uczniowie zaprezentowali efekty swojej pracy.

Przygotowanie do egzaminów jest OKej

Uczniowie klas 8 doskonale zdają sobie sprawę, że na horyzoncie ich edukacyjnej przygody 🏢 jest Egzamin. Zatem, przygotowania do niego idą pełną parą💪💪💪

Dzięki precyzyjnie sformułowanym celom i kryteriom sukcesu do lekcji, towarzyszącym im zadaniom edukacyjnym, ocenie koleżeńskiej i podsumowaniu lekcji, powtarzają i utrwalają zdobytą wiedzę i kompetencje. Tym chętniej i aktywniej się uczą jeśli na lekcji pojawiają się nowoczesne technologie 🎧💻📱 takie jak: interaktywne zadania, quizy czy gry językowe. Oby do celu 👌

Magda Szyk-Wojtkiewicz

Elbląska JEDENASTKA Szkołą Uczącą Się!

Logo SP112 czerwca 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Elblągu odbyło się podsumowanie „Konferencji upowszechniającej ocenianie kształtujące” w związku z udziałem w programie Całościowy Rozwój Szkoły - poziom zaawansowany, pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej.

logo Centrum Edukacji ObywatelskiejJedenastka ukończyła z powodzeniem CRS na poziomie podstawowym, dzięki czemu nauczyciele znają techniki oceniania kształtującego i z powodzeniem stosują je na swoich lekcjach. Na poziomie zaawansowanym szkoła koncentrowała swoje działania na pogłębianiu rozumienia oceniania kształtującego oraz stosowania strategii oceniania kształtującego i wprowadzania ich do swojej pracy dydaktycznej. Konferencja miała na celu upowszechnienie pięcioletnich osiągnięć placówki. Wśród przedsięwzięć, które podjęto wymienić należy lekcje otwarte – OK. obserwacje, których odbiorcami byli nauczyciele elbląskich szkół podstawowych, a które zostały zorganizowane we współpracy z Warmińsko – Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Dzięki uzyskanej informacji zwrotnej sformułowano wnioski, iż nauczycielom SP 11 udało się osiągnąć zamierzony na początku drogi w programie cel czyli rozwinąć świadomość uczniów na temat tego jak i czego się uczą. Ponadto, nauczyciele SP 11 rozmawiali o nauczaniu oraz debatowali wraz z uczniami na temat nauczania i uczenia się. Wszystkie te działania koncentrowały się na formułowaniu modyfikacji, które zostaną wprowadzone do dalszej pracy szkoły.

Nauka wiersza na pamięć może być przyjemna

Uczniowie z klasy 3.a szybko nauczyli się wiersza J. Tuwima "Okulary". W zespołach uzupełniali tekst z lukami i układali historyjkę obrazkowo - zdaniową. W zeszytach rysowali treść wiersza.

Brawo chłopcy! 😀👍👓😀

Dobre praktyki w SP 11 

 Właśnie wystartowała Konferencja Upowszechniająca Ocenianie Kształtujące w Naszej Szkole. Jej celem jest pokazanie szerszemu gronu odbiorców jak pracujemy elementami oceniania kształtującego, a wszystko za sprawą udziału w programie Całościowy Rozwój Szkoły, w którym bierzemy udział pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej. image 00ff2

Przez dwa dni odbywały się OK Obserwacje wielu różnych lekcji, od edukacji wczesnoszkolnej aż do języków i biologii w klasach starszych. Dzięki udziałowi nauczycieli z elbląskich placówek oraz patronatowi Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, odnieśliśmy sukces w dzieleniu się dobrymi praktykami i naszym doświadczeniem. Niebywałą wartością dodaną tych lekcji było ich omówienie i udzielenie prowadzącym nauczycielom informacji zwrotnej, która posłuży do zaplanowania pracy z okejem w kolejnych latach. 

Dziękujemy za tak liczne uczestnictwo w lekcjach i zapraszamy częściej.

Społeczność Jedenastki

Nasza szkoła 360°

360 0421 Stitch XHC 1600x800 800x400
 

Nasza szkoła 360O

Zdjęcia 360o.

Prace naszych uczniów

prace uczniw
 

Prace naszych uczniów

Zobacz galerię prac naszych uczniów na Facebooku.