Ocenianie kształtujące

Dziennik elektroniczny

Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz roku szkolnego 
Otwórz Panel
Nauka wiersza na pamięć może być przyjemna

Uczniowie z klasy 3.a szybko nauczyli się wiersza J. Tuwima "Okulary". W zespołach uzupełniali tekst z lukami i układali historyjkę obrazkowo - zdaniową. W zeszytach rysowali treść wiersza.

Brawo chłopcy! 😀👍👓😀

Elbląska JEDENASTKA Szkołą Uczącą Się!

Logo SP112 czerwca 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Elblągu odbyło się podsumowanie „Konferencji upowszechniającej ocenianie kształtujące” w związku z udziałem w programie Całościowy Rozwój Szkoły - poziom zaawansowany, pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej.

logo Centrum Edukacji ObywatelskiejJedenastka ukończyła z powodzeniem CRS na poziomie podstawowym, dzięki czemu nauczyciele znają techniki oceniania kształtującego i z powodzeniem stosują je na swoich lekcjach. Na poziomie zaawansowanym szkoła koncentrowała swoje działania na pogłębianiu rozumienia oceniania kształtującego oraz stosowania strategii oceniania kształtującego i wprowadzania ich do swojej pracy dydaktycznej. Konferencja miała na celu upowszechnienie pięcioletnich osiągnięć placówki. Wśród przedsięwzięć, które podjęto wymienić należy lekcje otwarte – OK. obserwacje, których odbiorcami byli nauczyciele elbląskich szkół podstawowych, a które zostały zorganizowane we współpracy z Warmińsko – Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Dzięki uzyskanej informacji zwrotnej sformułowano wnioski, iż nauczycielom SP 11 udało się osiągnąć zamierzony na początku drogi w programie cel czyli rozwinąć świadomość uczniów na temat tego jak i czego się uczą. Ponadto, nauczyciele SP 11 rozmawiali o nauczaniu oraz debatowali wraz z uczniami na temat nauczania i uczenia się. Wszystkie te działania koncentrowały się na formułowaniu modyfikacji, które zostaną wprowadzone do dalszej pracy szkoły.

Dobre praktyki w SP 11 

 Właśnie wystartowała Konferencja Upowszechniająca Ocenianie Kształtujące w Naszej Szkole. Jej celem jest pokazanie szerszemu gronu odbiorców jak pracujemy elementami oceniania kształtującego, a wszystko za sprawą udziału w programie Całościowy Rozwój Szkoły, w którym bierzemy udział pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej. image 00ff2

Przez dwa dni odbywały się OK Obserwacje wielu różnych lekcji, od edukacji wczesnoszkolnej aż do języków i biologii w klasach starszych. Dzięki udziałowi nauczycieli z elbląskich placówek oraz patronatowi Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, odnieśliśmy sukces w dzieleniu się dobrymi praktykami i naszym doświadczeniem. Niebywałą wartością dodaną tych lekcji było ich omówienie i udzielenie prowadzącym nauczycielom informacji zwrotnej, która posłuży do zaplanowania pracy z okejem w kolejnych latach. 

Dziękujemy za tak liczne uczestnictwo w lekcjach i zapraszamy częściej.

Społeczność Jedenastki

W klasie 3.c jest OK-ej

W roku szkolnym 2021/22 klasa 3.c często korzysta z wielu elementów oceniania kształtującego. Dzieci mają podawane cele i kryteria sukcesu, współpracują w grupach, dokonują samooceny i oceny koleżeńskiej, otrzymują informację zwrotną o swojej pracy oraz prowadzą zeszyt Okej. Ich praca była wielokrotnie obserwowana przez nauczycieli i rodziców. Pośród ocen w dzienniku na dobre zagościła ocena kształtująca. Z całą pewnością można stwierdzić, że w klasie 3.c ocenianie kształtujące pomaga dzieciom się uczyć, uświadamia, co już potrafią robić i nie powoduje stresu związanego z otrzymywaniem ocen sumujących.

Mirosława Frączyk

Lekcja z elementami OK - zdjęcia kl. III b

Podczas edukacji polonistycznej dzieci z klasy III b omawiały lekturę, pt. „Karolcia”. Uczniowie porządkowali wydarzenia zgodnie z kolejnością. Określali cechy postaci i opisywali wygląd głównej bohaterki. Układali zdania z rozsypanek wyrazowych oraz odpowiadali na pytania dotyczące treści lektury.

Uczniowie w akcji

Podczas ostatnich lekcji geografii, siódmoklasiści sprawdzali się w roli nauczyciela, czyli prowadzili lekcje dla swoich kolegów i koleżanek z klasy. Podczas tego doświadczenia korzystali z elementów oceniania kształtującego, które na stałe wpisały się w lekcje geografii: celu lekcji i kryteriów sukcesu. Z zadaniem poradzili sobie śpiewająco, prezentując temat ochrony przeciwpowodziowej, ale i angażując klasę w ciekawe aktywności: quizy, praca w grupach czy grę kahoot.

Było bardzo interesująco 👌👌

Magda Szyk-Wojtkiewicz

Nasza szkoła 360°

360 0421 Stitch XHC 1600x800 800x400
 

Nasza szkoła 360O

Zdjęcia 360o.

Prace naszych uczniów

prace uczniw
 

Prace naszych uczniów

Zobacz galerię prac naszych uczniów na Facebooku.