Projekty w ramach Erasmus+

Dziennik elektroniczny

Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Plan lekcji

 plan lekcji 320x193 
Otwórz Panel

Erasmus 700x200

erasmus 2 700x138

 REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PROJEKTU WATER

realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 w Elblągu

  1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla projektu WATER
  2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
  3. Konkurs trwa od 08.10.2018r. do 22.10.2018r.
  4. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły
  5. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
  6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej nr 11 w Elblągu oraz równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
  7. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: