UKS Jar

Dziennik elektroniczny

Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz roku szkolnego 
Otwórz Panel

 

uks jar logo JPG 212x240
 UKS JAR  działa przy Szkole Podstawowej nr 11 już od wielu lat (powstał 20 listopada 1996). W czasie swojej działalności był animatorem wielu inicjatyw sportowych skierowanych zarówno do uczniów naszej szkoły, jak i do dzieci i młodzieży środowiska lokalnego. Standardowo corocznie organizowany jest Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki "Elbasket".
     Obecnie UKS rozszerza swoją działalność o wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki, rekreacji, sportu (różnorodne dyscypliny sportowe) oraz edukacji i kultury.

 

 OPP logo 1 percent.svg 60x39 Uczniowski Klub Sportowy JAR nr KRS 0000247123

uksjar email

 

Członkowie reprezentacji:

 

ZARZĄD UKS:

prezes              - Mariola Hajdukonis
wiceprezes        - Arkadiusz Majewski
sekretarz          - Maria Klimuk
członkowie        - Magdalena Kołacka
                           - Adam Prus

 

KOMISJA REWIZYJNA

przewodnicząca - Bożena Sakowska
członkowie - Dorota Gościńska
                   Anna Zgirska

Cel działania:

  • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu,
  • Realizowanie uchwał szkolnego związku sportowego z tytułu członkostwa zwyczajnego w tym związku,
  • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności zainteresowań sportowych,
  • Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
  • Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
  • Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 
  • Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, 
  • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu,
  • Promocja zdrowia przez lansowanie sportu i rekreacji rodzinnej i środowiskowej.

Uczniowski Klub Sportowy JAR gorąco zaprasza do przekazania OPP logo 1 percent.svg 60x39swojego podatku na działalność UKS JAR

ODPIS 1% OD PODATKU NIC NIE KOSZTUJE PODATNIKA, A MOŻE WSPOMÓC DZIAŁANIA NA RZECZ SZERZENIA KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

Nasze stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego.

W zeznaniu podatkowym wystarczy wpisać:

Uczniowski Klub Sportowy JAR nr KRS 0000247123

DARCZYŃCY SĄ NASZYM ŹRÓDŁEM WSPARCIA.

PAMIĘTAJCIE O NAS!

Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Jar

Mariola Hajdukonis

UKS Jar z wielką przyjemnością ogłasza, że konkurs na logo i barwy UKS Jar został rozstrzygnięty. Wpłynęło 11 bardzo interesujących prac. Spośród nich jury wybrało jedną - zwycięską.

Kto odbierze super nagrodę okaże się na Andrzejkowym Balu Sportowca, który odbędzie się 30 listopada o godz. 17.00.

Zapraszamy szczególnie:
1.Zuzannę Dziagiel - kl. 5c
2.Wiktorię Szymańską - kl. 6b
3.Daniela Bartkowskiego - kl. 5c
4.Olafa Półtoraczyka - kl. 5c
5.Kacpra Wichrowskiego - kl. 4d
6.Kacpra Konerę - kl. IIdG
7.Błażeja Staronia - kl. 6b
8.Anielę Mieczkowską - kl.5c

Czekają nagrody!

Podkategorie

Nasza szkoła 360°

360 0421 Stitch XHC 1600x800 800x400
 

Nasza szkoła 360O

Zdjęcia 360o.

Prace naszych uczniów

prace uczniw
 

Prace naszych uczniów

Zobacz galerię prac naszych uczniów na Facebooku.