Projekty w ramach środków UE

Dziennik elektroniczny

Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Plan lekcji

 plan lekcji 320x193 
Otwórz Panel

Szkoła Podstawowa nr 11 realizuje obecnie projekt mobilności kadry edukacji szkolnej pt. „Through modern teaching to modern school”.

ue1Celem projektu, finansowanego ze środków unijnych programu Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój (POWER SE), jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o ciekawe metody i formy pracy z uczniem w tym umiejętności posługiwania się najnowszymi technologiami informacyjno - komunikacyjnych oraz wykorzystanie ich w pracy z uczniami na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, nawiązanie współpracy międzynarodowej poprzez kontakty z nauczycielami z Europy oraz obserwacje ich pracy czy wzbogacenie kulturowe placówki poprzez kontakt z partycypantami kursów.

ue0 copyW ramach projektu trzy nauczycielki języka angielskiego wzięły udział w szkoleniach zagranicznych w Hiszpanii i Malcie. Kursy dotyczyły wykorzystania najnowszych narzędzi TIK w edukacji oraz zgłębienie metodyki nauczania języków w XXI wieku. Partnerami w projekcie byli organizatorzy kursów: ETI Malta oraz English Matters. Dzięki uczestnictwie w kursach, nauczyciele nie tylko nabyli nowe kompetencje, ale i nawiązali kontakty międzynarodowe, które już owocują projektami współpracy choćby w ramach etwninnig.net czy partnerstwa strategicznego w ramach Erasmus+.

Udział w takich działaniach, to nie tylko okazja do doskonalenia zawodowego, ale przede wszystkim do poszerzania horyzontów czy doświadczania europejskiej kultury i zawierania nowych przyjaźni!

Cele projektu zostały w pełni osiągnięte, a ich uczestniczki zachęcone do podejmowania nowych wyzwań.

ANGLISTKI Z JEDENASTKI 

unnamed copy