Ogłoszenia

Dziennik elektroniczny

Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Plan lekcji

 plan lekcji 320x193 
Otwórz Panel

PÓŁKOLONIE 1

Szanowni rodzice!

Dyrekcja SP11 w Elblągu informuje, iż podczas wakacji

w naszej placówce będzie organizowana półkolonia dla uczniów

elbląskich szkół.

 

ORGANIZACJA PÓŁKOLONII

TERMIN: turnus 25.06-6.07.2018

 

 

KIEROWNIK:      Dorota Gościńska

UCZESTNICY:   Uczniowie elbląskich szkół podstawowych klasy I-VI.

 

W pierwszej kolejności chcemy zainteresować ofertą dzieci objęte opieką MOPS, z rodzin wielodzietnych, zastępczych, żyjących w trudnych warunkach materialnych.

ZAPISY:

7.05.2018 (poniedziałek) od godz.8:00 SP11 ul. J. Korczaka 34 – hol szkoły przy sekretariacie (potrzebny będzie PESEL dziecka).

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca jest wypełnienie karty i złożenie jej do sekretariatu szkoły oraz wniesienie opłaty do dnia 14.05.2018 na konto szkoły:

93 1030 1218 0000 0000 9037 1002

(z dopiskiem półkolonia)

OPŁATA:

Pełna odpłatność w turnusie wynosi 140 zł od osoby, w tym 100 zł za wyżywienie, a 40 zł na zakup pomocy i materiałów dydaktycznych.

Jednocześnie informujemy, iż rodziny objęte Programem „Karta Dużej Rodziny” płacą jedynie za wyżywienie, czyli 100 zł (prosimy o dołączenie do karty ksero „Elbląskiej Karty Dużej Rodziny”)

Informujemy również, iż dziecko może być zapisane tylko na jeden turnus do jednej ze szkół organizujących wypoczynek.

 

Jedenastka zaprasza!

Nasza szkoła 360°

360 0421 Stitch XHC 1600x800 800x400
 

Nasza szkoła 360O

Zdjęcia 360o.

Prace naszych uczniów