Ogłoszenia

Dziennik elektroniczny

Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Plan lekcji

 plan lekcji 320x193 
Otwórz Panel

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/19

odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę:

eped.pl

Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą.

 

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego  na rok szkolny 2018/2019:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 7 maja 2018 

do 12 czerwca 2018

od 16 lipca 2018

do 7 sierpnia 2018

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do klas sportowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym.

od 7 maja 2018

do 18 maja 2018

od 16 lipca 2018

do 31lipca 2018

3.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klas sportowych.

21 maja 2018 piłka nożna

22 maja 2018 piłka ręczna

termin dodatkowy:

29 maja 2018 piłka nożna i piłka ręczna

8 sierpnia 2018

piłka nożna i piłka ręczna

4.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.

do 8 czerwca 2018

do 14 sierpnia 2018

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum  oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 22 czerwca 2018

do 26 czerwca 2018

Świadectwo składane razem z wnioskiem (pkt. 1)

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwage w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 29 czerwca 2018

do 21 sierpnia 2018

7.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych.

do 2 lipca 2018

do 22 sierpnia 2018

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do 10 lipca 2018

do 29 sierpnia 2018

9.

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc.

 do 11 lipca 2018

30 sierpnia 2018

10.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 12 lipca 2018

godz. 12.00

do 31 sierpnia 2018

godz. 12.00

11.

Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia

opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

12.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia przez Komisję Rekrutacyjną.

do 5 dni od dnia

złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13.

Złożenie do Dyrektora liceum odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

do 7 dni od terminu

otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

14.

Rozstrzygnięcie przez Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia

złożenia do Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

1 743x1050

2 743x1050

3 743x1050

4 743x1050

5 743x1050

Nasza szkoła 360°

360 0421 Stitch XHC 1600x800 800x400
 

Nasza szkoła 360O

Zdjęcia 360o.

Prace naszych uczniów