Ogłoszenia

Dziennik elektroniczny

Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz roku szkolnego 
Otwórz Panel

W Elblągu do szkół  ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych obowiązuje rekrutacja drogą elektroniczną przez platformę edukacyjną: https://eped.pl

TERMINY  POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO DO KL. I NA ROK SZKOLNY 
2019/2020:

OD 6 MAJA DO 14 CZERWCA  2019

wypełnienie formularza w elektronicznym systemie rekrutacyjnym 
EPED.PL,  złożenie wydrukowanego i podpisanego przez ucznia i 
rodziców/opiekunów wniosku do szkoły pierwszego wyboru wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

OD 21 DO 25 CZERWCA  2019

uzupełnienie złożonego wniosku o: świadectwo ukończenia szkoły oraz 
wyniku egzaminu końcowego, 2 zdjęcia legitymacyjne

  2 LIPCA  2019

wstępna lista kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych do 
szkoły, skierowanie na wykonanie obowiązkowych badań lekarskich

DO 10 LIPCA 2019

uzupełnienie dokumentacji oryginałem świadectwa ukończenia szkoły i 
wyniku egzaminu końcowego oraz dostarczenie wyników badań i 
zaświadczenia lekarskiego

11 LIPCA 2019

ogłoszenie listy osób przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

OD 17 DO 29 LIPCA 2019

rekrutacja uzupełniająca

29 SIERPNIA 2019

ogłoszenie listy osób przyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej

Nasza szkoła 360°

360 0421 Stitch XHC 1600x800 800x400
 

Nasza szkoła 360O

Zdjęcia 360o.

Prace naszych uczniów

prace uczniw
 

Prace naszych uczniów

Zobacz galerię prac naszych uczniów na Facebooku.