Ogłoszenia

Dziennik elektroniczny

Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz roku szkolnego 
Otwórz Panel

729x308

Szanowni Państwo,

w oparciu o ostatnie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej informujemy, że od 25.03.2020 r. do 8 kwietnia 2020r. Szkoła Podstawowa nr 11 prowadzi kształcenie na odległość. Rozpoczyna się kontynuacja realizacji programu nauczania Nauczyciele przedmiotowi (w oddziałach klas IV-VIII) przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. We wskazanym okresie szkoła w realizacji kształcenia na odległość wykorzystywać będzie przede wszystkim dziennik elektroniczny Librus, pocztę służbową Gmail wraz z oferowanymi przez nią narzędziami: Meet, formularze itd., oraz komunikatory np. Messenger.

Nauczyciele według ustaleń będą przesyłać materiały do uczniów dzień przed zajęciami - przez LIBRUSA (zakładka - zadania domowe). Nauczyciel będzie informował ucznia o możliwych sposobach i formach realizacji zadań w domu. Zajęcia nie oznaczają spotkania 45 minutowego: jeżeli uczniowie na podstawie wysłanego materiału nie zgłoszą nauczycielowi problemu - spotkanie na żywo nie jest konieczne. Jeżeli taki problem się pojawi nauczyciel umawia się z uczniami na konsultacje (wskazany przez nauczyciela komunikator).

Kontrola realizacji oraz ocenianie prac uczniów jest zależna od formy pracy, np. zdjęcia, pliki tekstowe, filmy, aktywność itp. Nauczyciel po sprawdzeniu pracy informuje ucznia o otrzymanej ocenie i wstawia ją do dziennika elektronicznego. Nauczyciel ustala, które prace podlegają ocenie.

Materiał, który w najbliższym czasie będzie realizowany jest okrojony do minimum. Prosimy o dopilnowanie dzieci, aby systematycznie wykonywały wysłane przez nauczycieli zadania.

Wszyscy nauczyciele są otwarci na kontakt z dziećmi i z rodzicami. W najbliższym czasie zostaną podane Państwu również godziny pracy pedagoga i psychologa szkolnego, z którymi będziecie mogli porozmawiać online.

Głównym komunikatorem między nauczycielem i rodzicem jest LIBRUS.

To dla nas wszystkich trudny czas, bądźmy dla siebie wyrozumiali i dbajmy o siebie nawzajem. Życzymy wszystkim cierpliwości i wytrwałości w tej trudnej próbie, jaką niesie nam życie.

Zostańmy w domu!

Z życzeniami zdrowia Dyrekcja SP 11

Nasza szkoła 360°

360 0421 Stitch XHC 1600x800 800x400
 

Nasza szkoła 360O

Zdjęcia 360o.

Prace naszych uczniów

prace uczniw
 

Prace naszych uczniów

Zobacz galerię prac naszych uczniów na Facebooku.