Projekty w ramach środków UE

Dziennik elektroniczny

Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz roku szkolnego 
Otwórz Panel

logotypy

Projekt „Akademia wzorowej edukacji”

Beneficjent: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Partner: Gmina Miasto Elbląg

Okres realizacji: 02.01.2021- 30.09.2023

 

Wartość projektu:  5 783 368,04 zł

Dofinansowanie (Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020) - 5 289 288,04 zł

Dofinansowanie z UE 4 915 862,83 zł

 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród 1800 uczniów z 16 elbląskich szkół podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu
 • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Elblągu
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu
 • Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu
 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu
 • Szkoła Podstawowa nr 9 w Elblągu
 • Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu
 • Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu
 • Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu
 • Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu
 • Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu
 • Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu
 • Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu
 • Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu
 • Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu
 • Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu

W ramach projektu 1250 uczniów z trudnościami w nauce weźmie udział w zajęciach dydaktyczno-wspierających z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz ICT, a także pozaszkolnych zajęciach kształcących m.in. kreatywność, innowacyjność oraz umiejętność pracy w zespole.

Wesprzemy również uczniów wybitnie zdolnych. 550 uczniów zostanie objętych pomocą stypendialną oraz wsparciem w postaci pozaszkolnych zajęć wykraczających poza podstawę programową.

Efektem pozaszkolnych zajęć realizowanych w Centrum Spotkań Europejskich Światowid”
w Elblągu będzie m.in. wspólne zorganizowanie i przeprowadzenie Festiwalu Kreatywności, na który zostaną zaproszeni uczniowie z Elbląga i regionu.

W projekt zostanie zaangażowanych 80 nauczycieli z elbląskich szkół podstawowych, dla których zostanie zorganizowany cykl szkoleń doskonalących umiejętności zawodowe.

Wesprzemy również 500 rodziców, którzy wezmą udział w zajęciach pn. „Akademia dla rodziców” – ich celem jest wzmocnienie postaw rodzicielskich w zakresie wspierania dziecka na każdym etapie rozwoju.

W ramach projektu do każdej szkoły zakupione zostaną sprzęty i pomoce dydaktyczne, które pomogą przeprowadzić zajęcia na wysokim poziomie.

 

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAUCZYCIEL

Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY RODZIC

Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZEŃ

Załącznik nr 2. PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI

Załącznik nr 3. LISTA RANKINGOWA

Załącznik nr 4. LISTA REZERWOWA

Załącznik nr 5. WYKAZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Załącznik nr 6. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (na etapie przystąpienia do projektu)

Załącznik nr 7. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (na etapie przystąpienia do projektu)

Nasza szkoła 360°

360 0421 Stitch XHC 1600x800 800x400
 

Nasza szkoła 360O

Zdjęcia 360o.

Prace naszych uczniów

prace uczniw
 

Prace naszych uczniów

Zobacz galerię prac naszych uczniów na Facebooku.