Strona startowa

Dziennik elektroniczny

Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz roku szkolnego 
Otwórz Panel

 

Połączenie sił to początek,

pozostanie razem to postęp,

wspólna praca to sukces.

Henry Ford

 LogoSP11 bez 240x240

Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Szkoły,

     z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękujemy Państwu za zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wychowawczą, profilaktyczną i opiekuńczą, jaką każdego dnia z wielką starannością wykonujecie. Wiemy, ile poświęcacie Państwo czasu na rzetelne przygotowanie się do zajęć, ile czasu wymaga praca pozalekcyjna, ile godzin pochłania zaplanowanie i realizacja przedsięwzięć edukacyjnych, żeby wzorowo realizować zadania statutowe szkoły.   

     Jesteśmy przekonane, że z wiedzy, którą Państwo przekazujecie i umiejętności, które kształtujecie, te i kolejne pokolenia uczniów będą korzystać przez resztę swojego życia i z pewnością przekażą je dalej. Będą dzięki Państwa staraniom mogli z odwagą podejmować niełatwe wyzwania współczesnego świata, rozwijać zainteresowania, osiągać sukcesy.

     Jednocześnie życzymy Państwu dużo zdrowia, wytrwałości, spokoju, energii i twórczej pasji oraz licznych sukcesów i zadowolenia z wykonywania codziennych obowiązków zawodowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

     Dziękujemy Pracownikom Administracji i Obsługi za nieoceniony wkład w życie szkoły. Wasza postawa odpowiedzialności i rzetelności oraz sumienna praca może być wzorem dla innych pracowników placówek oświatowych.     

     Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i odznaczonym Pracownikom szkoły. Cieszymy się razem z Państwem, że tak trudna i wymagająca dużego oddania praca została dostrzeżona i uhonorowana.

      Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim Państwu satysfakcji z wykonywanych obowiązków zawodowych, miłej atmosfery w pracy, wzajemnego zrozumienia, pomocy i wsparcia od siebie wzajemnie, zwłaszcza w pracy z dziećmi i młodzieżą, radości z odkrywania ich uzdolnień oraz dumy z ich sukcesów. Niech Państwa postawa i wiedza będzie dla nich inspiracją do rozwoju, a codzienne postępowanie wzorem do naśladowania.
      Życzymy Państwu spełnienia planów zawodowych i wszelkiego dobra w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku i poważaniem

kadra kierownicza szkoły:

Katarzyna Jankowska – dyrektor szkoły

Mariola Hajdukonis – wicedyrektor szkoły

Marlena Kwaśniewska – wicedyrektor szkoły

Beata Kozińska – kierownik świetlicy szkolnej

Urszula Stańska – kierownik gospodarczy.

Nasza szkoła 360°

360 0421 Stitch XHC 1600x800 800x400
 

Nasza szkoła 360O

Zdjęcia 360o.

Prace naszych uczniów

prace uczniw
 

Prace naszych uczniów

Zobacz galerię prac naszych uczniów na Facebooku.