Ocenianie kształtujące

Dziennik elektroniczny

Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz roku szkolnego 
Otwórz Panel

ocenianie kształtujące

Od września tego roku Jedenastka bierze udział w nowatorskim programie dla szkół wprowadzających elementy Oceniania Kształtującego (OK.) do swojego nauczania.szkoła ucząca się logo

Całościowy Rozwój Szkoły (CRS) to dwuetapowe działanie dla szkół na wszystkich poziomach (program CRS 1 szkoła ukończyła w 2019 roku). Na poziomie CRS1 szkoły wdrażają zasady OK w uczeniu się i nauczaniu, a w CRS2 tworzą zespoły nauczycieli pracujące nad strategiami OK.

Poziom zaawansowany działania koncentruje się na pogłębianiu rozumienia oceniania kształtującego poprzez pracę ze strategiami oceniania kształtującego i wprowadzanie podstawowych praktyk profesjonalnej pracy nauczycieli. Dyrektorzy uczą się wprowadzać do szkół zmianę nastawioną na poprawę efektów uczenia się uczniów i nauczania. Nauczyciele współpracują w małych grupach, które wspólnie gromadzą doświadczenia i doskonalą warsztat pracy.

 W ramach obu poziomów Całościowego Rozwoju Szkoły  nauczyciele SP 11 Elbląg biorą udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach regionalnych oraz kursach internetowych. Każda placówka wspierana jest indywidualnie przez opiekuna - praktyka oceniania kształtującego (OK). 

Praca na każdym poziomie trwa dwa lata. Po zakończeniu działania na poziomie zaawansowanym szkoły mogą ubiegać się o uzyskanie Tytułu Szkoły Uczącej Się – certyfikatu jakości nauczania i uczenia się uczniów.

Efekty pracy z elementami Oceniania Kształtującego można podziwiać na szkolnej witrynie w zakładce OK.

ozio_gallery_nano

Nasza szkoła 360°

360 0421 Stitch XHC 1600x800 800x400
 

Nasza szkoła 360O

Zdjęcia 360o.

Prace naszych uczniów

prace uczniw
 

Prace naszych uczniów

Zobacz galerię prac naszych uczniów na Facebooku.