Projekty w ramach Erasmus+

Dziennik elektroniczny

Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz roku szkolnego 
Otwórz Panel

Erasmus 700x200

Erasmus i logo sp

Od września 2020 do sierpnia 2021 w naszej szkole odbywa się projekt „Sustainable Environment” z programu Erasmus +. Grupa projektowa składa się z 23 osób i obejmuje uczniów klas 4-8. Projekt ma zasięg międzynarodowy i uczestniczą w nim 4 szkoły partnerskie: z Polski, Grecji, Portugalii oraz Reunion. Głównym celem projektu jest rozpowszechnianie postawy zachęcającej do dbania o środowisko, zarówno lokalne jak i w skali globalnej.

Pierwsze z naszych działań to prezentacja miasta i szkoły z naciskiem na otaczającą nas naturę, oraz stworzenie kwestionariusza, z którego dowiemy się jak nasi partnerzy dbają o środowisko w swoich miastach.                                                                                       

Koordynator projektu

Elżbieta Derlukiewicz

pracownia jezykowa

W latach 2018- 2021 w naszej szkole realizowany jest projekt European Healthy Lifestyle w ramach programu Erasmus plus. Celami projektu obok zdrowego trybu życia są rozwijanie umiejętności zarówno językowych jak i obsługi narzędzi TIK. Cele te umożliwiły współsfinansowanie z programu Erasmus plus oraz dochodów własnych szkoły pracowni językowej audio. Dzięki pracowni nauczanie języka stanie się atrakcyjniejsze i bardziej wydajne. Uczniowie będą pracować w dowolnie dobranych grupach lub parach. W pracy indywidualnej będą mogli pracować we własnym tempie, mając dostępne różne źródła nagrań. Wielopoziomowość w grupie nie będzie sprawiała trudności, gdyż uczniowie łatwiej będą mogli uczyć się od siebie nawzajem. Pracownia daje możliwość nagrywania rozmów między uczniami, co umożliwi ocenę koleżeńską tak ważną w ocenianiu kształtującym. Korzyści płynących z tej pracowni będzie wiele, by się jednak o nich przekonać, czekam niecierpliwie na powrót uczniów. Mam nadzieję, że polubią nowe techniki pracy i będą czerpali z nich wymierne korzyści.

Opiekun gabinetu

Elżbieta Derlukiewicz

 

Nasza szkoła 360°

360 0421 Stitch XHC 1600x800 800x400
 

Nasza szkoła 360O

Zdjęcia 360o.

Prace naszych uczniów

prace uczniw
 

Prace naszych uczniów

Zobacz galerię prac naszych uczniów na Facebooku.