Konkursy

Dziennik elektroniczny

Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Plan lekcji

 plan lekcji 320x193 
Otwórz Panel

 „Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT – CHROŃMY NASZĄ PLANETĘ”- konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III SP

Organizator:eko

Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 11

Cele konkursu:

  • wspieranie działań i możliwości twórczych uczniów w zakresie zagadnień, dotyczących programu ekologicznego;
  • kształtowanie wrażliwości uczniów na potrzebę dbania o naszą planetę Ziemię;
  • rozwijanie wyobraźni uczniów;
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej i umiejętności plastycznych;
  • promowanie twórczości dziecięcej.

Uczestnicy konkursu:

Uczniowie klas od I do III Szkoły Podstawowej nr 11

Tematyka:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy w formie plastycznej nawiązującej do hasła konkursowego oraz ukazującej skutki działań wyraźnie zmniejszających uciążliwości dla środowiska naturalnego.

Wykonanie i format pracy:

Każdy uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę w dowolnie wybranej technice plastycznej na formacie A-4. Praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: Imię i nazwisko autora, klasę

Kryteria oceny pracy:

  • estetyka wykonanych prac,                        
  • oryginalność, pomysłowość,
  • zgodność pracy z tematem,
  • samodzielność w wykonaniu pracy,
  • walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

Nagrody:

Zostaną przyznane osobno na trzech poziomach klasowych: klasom I, klasom II, klasom III

Termin składania prac plastycznych: do 8 maja 2018r. (do biblioteki szkolnej). Klasy I i III wytypują po 5 prac z każdej klasy, a klasa II – do 15 prac.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Nauczyciele bibliotekarze: Maria Klimuk, Hanna Trybińska

Nasza szkoła 360°

360 0421 Stitch XHC 1600x800 800x400
 

Nasza szkoła 360O

Zdjęcia 360o.

Prace naszych uczniów