Ocenianie kształtujące

Dziennik elektroniczny

Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz roku szkolnego 
Otwórz Panel

 Rysunki - D. SternaZa Nami pierwszy dzień wewnętrznej Konferencji Upowszechniającej stosowania technik oceniania kształtującego w praktyce szkolnej. Wydarzenie to ma na celu podzielenia się wiedzą i umiejętnościami, wymianę doświadczeń, ale przede wszystkim kształtowanie postawy świadomego nauczania i uczenia się i realizowane jest w szkole w ramach udziału w  programie Całościowy Rozwój Szkoły poziom 2, który zakończy się już w czerwcu nadaniem szkole tytułu Szkoły Uczącej Się.

W celu podniesienia jakości swojej pracy, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 11 w Elblągu wzięli udział w lekcjach pokazowych przygotowanych przez kolegów i koleżanki z pracy, gdzie mogli zgłębić tajniki OKeja. W trakcie zajęć edukacji wczesnoszkolnej, Nasi najmłodsi uczniowie pokazali, że cele lekcji nie takie straszne i nawet brak umiejętności czytania na tym etapie nie jest przeszkodą. Starsi uczniowie dokonywali na swoich lekcjach samooceny osiągnięcia wybranego kryterium sukcesu w trakcie pisania m.in. rozprawki na języku polskim. Stosowanie metodników, jako formy sygnalizowania postępów pracy; informacja zwrotna udzielana uczniowi, który wykonał zadanie; ocena koleżeńska pracy ucznia siedzącego obok w ławce i wiele innych metod, których zastosowanie w praktyce mogliśmy obserwować w dniu dzisiejszym pozwoliły nauczyć się czegoś nowego. Klasa piata sportowa poznała twórczość Vincenta van Gogha i dowiedziała się, jak prawidłowo opisać obraz oraz wykonała zadania utrwalające nowe umiejętności. Wszystkie cele osiągnięte! Ten tydzień dostarczy jeszcze wielu takich okazji.

Geografia jest OKej!

Polskie góry są piękne! Szanse na udowodnienie tego mieli ostatnio siódmoklasiści, którzy pracowali metodą projektu oraz elementami oceniania kształtującego. Cel był oczywisty - przygotowanie prezentacji w dowolnej formie (multimedialna, plakat) na temat wylosowanego pasma górskiego. Dzięki precyzyjnym kryteriom sukcesu, wiedzieliśmy na co nauczyciel będzie zwracał uwagę. Takie zadania pomagają rozwinąć umiejętność pracy w zespole, kreatywność, organizacja pracy, a także umiejętność prezentowania finalnego produktu.

Magda Szyk-Wojtkiewicz

Biegające dyktando

Biegające dyktando - nieco inne niż zazwyczaj stosowane. Aktywizujące, angażujące, wymagające czytania ze zrozumieniem, spostrzegawczości i czujności ortograficznej. Takie właśnie dyktando pisały dzieci z klasy 3.c. Przygotowany wcześniej tekst został umieszczony w różnych miejscach na korytarzu. Klasę podzieliłam na zespoły. Zadaniem uczniów było:

  1. Przeczytanie zdania.
  2. Podyktowanie koledze w brzmieniu identycznym jak z kartki.
  3. Napisaniu zdania na kartce.
  4. Sprawdzeniu poprawności.

Wspólna praca dostarczyła mnóstwa pozytywnej energii i radości oraz udoskonaliła umiejętność pracy w parach. A wszystko to w ramach wykonywania zadania edukacyjnego w duchu OKeja.

M. Frączyk

OK obserwacja na lekcji biologii

W związku z udziałem naszej szkoły w zaawansowanym programie wdrażania oceniania kształtującego w szkole, nauczyciele Jedenastki biorą udział w OK obserwacjach, czyli uczestniczą w lekcjach innych nauczycieli, aby zobaczyć wykorzystanie w pracy elementów Okeja. Dzięki temu uczą się od siebie wzajemnie i doskonalą swój warsztat pracy.

W środę 6 X uczestniczyłam w lekcji biologii w klasie 7.b. Dzięki starannie zaplanowanej lekcji z celem i kryteriami sukcesu, wspaniale przygotowanym wklejkom do OK zeszytów dla uczniów, a także monitorowaniu realizacji celu na lekcji, była to bardzo ciekawa i wartościowa przygoda.

Ponadto, uczniowie mieli okazję udzielić sobie wzajemnie informacji zwrotnej zgodnie z opracowanymi do zadania kryteriami. Ta aktywność sprawiła im dużo frajdy i utrwaliła dodatkowo wiedzę.

Magda Szyk-Wojtkiewicz

Zabawy integracyjne dzieci i rodziców z klasy 2.a

Spotkaliśmy się po to, aby wspólnie odpowiedzieć na pytanie: W jaki sposób zapracować na sukces?

Wykorzystaliśmy elementy O - keja.

Cel: Wiesz, że praca w zespołach przynosi sukces.

Kryteria sukcesu:

  1. Ułożysz okrzyk na cześć swojego miasta.
  2. Stworzysz budowlę z figur.
  3. Wybudujesz kolorowe miasto.
  4. Wyjaśnisz znaczenie pojęcia - współpraca.

Wszyscy doskonale się bawili i wspólnie osiągnęli cel.

Ocenianie Kształtujące w SP 11: ocena koleżeńska na języku angielskim

W ramach przygotowań do egzaminu z języka uczniowie klas 8 pracują w ramach różnych zagadnień tematycznych. Jednym z nich jest Miejsce zamieszkania, a jedną z umiejętności do opanowania jest opis pomieszczenia. Na jednej z ostatnich lekcji, określając cel i kryteria zadania edukacyjnego, poprosiłam moich uczniów o pracę w grupach i opis pomieszczenia.

Następnie, zgodnie z opracowanymi kryteriami, dokonywali oceny koleżeńskiej tych prac. I tak oto, każdy zespół dowiedział się jak dobrze opanował daną umiejętność i nad czym jeszcze należy popracować.

Dzięki takim elementom jak ocena koleżeńska czy informacja zwrotna od nauczyciela uczniowie mogą łatwiej zaplanować przygotowanie do egzaminu.

Magda Szyk-Wojtkiewicz

Nasza szkoła 360°

360 0421 Stitch XHC 1600x800 800x400
 

Nasza szkoła 360O

Zdjęcia 360o.

Prace naszych uczniów

prace uczniw
 

Prace naszych uczniów

Zobacz galerię prac naszych uczniów na Facebooku.