Ocenianie kształtujące

Dziennik elektroniczny

Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz roku szkolnego 
Otwórz Panel

425 4ea97Idea tego Święta z pewnością na stałe wpisze się w kalendarz uroczystości szkolnych. Dzięki różnorodnym działaniom skorzystać z wielu okazji do refleksji nad metodami i technikami uczenia się i nauczania miał każdy! Zaczęliśmy OK. obserwacjami, które odbyły się w poniedziałek i wtorek, a dzięki nim nauczyciele dzielili się swoim warsztatem doświadczeń, a obserwatorzy brali z lekcji coś dla siebie. Debata uczniowska i rozmowy o nauczaniu pokazały, że edukacja młodych pokoleń powinna być na stałe poddawana pogłębionej refleksji, a wyciągnięte wnioski pozwolą na doskonalenie tego procesu.

W czwartkowe popołudnie, społeczność SP 11 podsumowała działania, które miały miejsce w szkole w ubiegłych dniach, w czasie Święta Nauczania i Uczenia się. Dzień upłynął pod znakiem lekcji otwartych dla małych grup rodziców oraz wypracowania dalszych kierunków rozwoju naszej szkoły. Dzięki otwartości nauczycieli i ich chęci do modyfikowania swojego warsztatu pracy oraz uświadamiania ucznia czego i jak się uczy – powstał zbiór wskazówek do dalszej pracy. Bardzo dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie w to wydarzenie, którzy dzięki udziałowi w lekcji i swoim przemyśleniom wspomagają nas w drodze do podnoszenia jakości pracy placówki.

 

Środa upłynęła pod znakiem debaty uczniowskiej, podczas której młodzi uczniowie, bardzo świadomi tego, jak i po co chcą się uczyć wzięli udział w spotkaniu, którego celem była rozmowa na temat oceniania kształtującego w SP 11. Spędzony wspólnie czas pozwolił na wypracowanie KODEKSU nauczania i uczenia się, który zostanie przedstawiony nauczycielom, a jego założenia wzięte pod uwagę przy planowaniu kolejnych kroków z OKejem. Po południu nauczyciele spotkali się podczas ROZMÓW O NAUCZANIU, gdzie rozważali jak na stałe wprowadzić do praktyki szkolnej pozyskiwanie IZ od ucznia i na jej podstawie modyfikować dalsze nauczanie.

 

Kolejny dzień pełen wrażeń, a to za sprawą Święta Nauczania i Uczenia się w Jedenastce. Oprócz bieżącej pracy z ocenianiem kształtującym, odbyły się kolejne OK. Obserwacje, na których to uczniowie szlifowali język angielski zgodnie z kryteriami sukcesu na lekcjach Pani Eli i Magdy. Młodsi, pod okiem Pani Asi, ćwiczyli wypowiedź ustną i literkę P. Lekcje odbyły się według okejowych scenariuszy, a zawarcie elementów oceniania kształtującego zapewniła uczniom osiągnięcie sukcesu.

Do zobaczenia jutro!

Geografia jest OKej!

Polskie góry są piękne! Szanse na udowodnienie tego mieli ostatnio siódmoklasiści, którzy pracowali metodą projektu oraz elementami oceniania kształtującego. Cel był oczywisty - przygotowanie prezentacji w dowolnej formie (multimedialna, plakat) na temat wylosowanego pasma górskiego. Dzięki precyzyjnym kryteriom sukcesu, wiedzieliśmy na co nauczyciel będzie zwracał uwagę. Takie zadania pomagają rozwinąć umiejętność pracy w zespole, kreatywność, organizacja pracy, a także umiejętność prezentowania finalnego produktu.

Magda Szyk-Wojtkiewicz

 Rysunki - D. SternaZa Nami pierwszy dzień wewnętrznej Konferencji Upowszechniającej stosowania technik oceniania kształtującego w praktyce szkolnej. Wydarzenie to ma na celu podzielenia się wiedzą i umiejętnościami, wymianę doświadczeń, ale przede wszystkim kształtowanie postawy świadomego nauczania i uczenia się i realizowane jest w szkole w ramach udziału w  programie Całościowy Rozwój Szkoły poziom 2, który zakończy się już w czerwcu nadaniem szkole tytułu Szkoły Uczącej Się.

W celu podniesienia jakości swojej pracy, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 11 w Elblągu wzięli udział w lekcjach pokazowych przygotowanych przez kolegów i koleżanki z pracy, gdzie mogli zgłębić tajniki OKeja. W trakcie zajęć edukacji wczesnoszkolnej, Nasi najmłodsi uczniowie pokazali, że cele lekcji nie takie straszne i nawet brak umiejętności czytania na tym etapie nie jest przeszkodą. Starsi uczniowie dokonywali na swoich lekcjach samooceny osiągnięcia wybranego kryterium sukcesu w trakcie pisania m.in. rozprawki na języku polskim. Stosowanie metodników, jako formy sygnalizowania postępów pracy; informacja zwrotna udzielana uczniowi, który wykonał zadanie; ocena koleżeńska pracy ucznia siedzącego obok w ławce i wiele innych metod, których zastosowanie w praktyce mogliśmy obserwować w dniu dzisiejszym pozwoliły nauczyć się czegoś nowego. Klasa piata sportowa poznała twórczość Vincenta van Gogha i dowiedziała się, jak prawidłowo opisać obraz oraz wykonała zadania utrwalające nowe umiejętności. Wszystkie cele osiągnięte! Ten tydzień dostarczy jeszcze wielu takich okazji.

Biegające dyktando

Biegające dyktando - nieco inne niż zazwyczaj stosowane. Aktywizujące, angażujące, wymagające czytania ze zrozumieniem, spostrzegawczości i czujności ortograficznej. Takie właśnie dyktando pisały dzieci z klasy 3.c. Przygotowany wcześniej tekst został umieszczony w różnych miejscach na korytarzu. Klasę podzieliłam na zespoły. Zadaniem uczniów było:

  1. Przeczytanie zdania.
  2. Podyktowanie koledze w brzmieniu identycznym jak z kartki.
  3. Napisaniu zdania na kartce.
  4. Sprawdzeniu poprawności.

Wspólna praca dostarczyła mnóstwa pozytywnej energii i radości oraz udoskonaliła umiejętność pracy w parach. A wszystko to w ramach wykonywania zadania edukacyjnego w duchu OKeja.

M. Frączyk

Nasza szkoła 360°

360 0421 Stitch XHC 1600x800 800x400
 

Nasza szkoła 360O

Zdjęcia 360o.

Prace naszych uczniów

prace uczniw
 

Prace naszych uczniów

Zobacz galerię prac naszych uczniów na Facebooku.