Ocenianie kształtujące

Dziennik elektroniczny

Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz roku szkolnego 
Otwórz Panel
Dobre praktyki w SP 11 

 Właśnie wystartowała Konferencja Upowszechniająca Ocenianie Kształtujące w Naszej Szkole. Jej celem jest pokazanie szerszemu gronu odbiorców jak pracujemy elementami oceniania kształtującego, a wszystko za sprawą udziału w programie Całościowy Rozwój Szkoły, w którym bierzemy udział pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej. image 00ff2

Przez dwa dni odbywały się OK Obserwacje wielu różnych lekcji, od edukacji wczesnoszkolnej aż do języków i biologii w klasach starszych. Dzięki udziałowi nauczycieli z elbląskich placówek oraz patronatowi Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, odnieśliśmy sukces w dzieleniu się dobrymi praktykami i naszym doświadczeniem. Niebywałą wartością dodaną tych lekcji było ich omówienie i udzielenie prowadzącym nauczycielom informacji zwrotnej, która posłuży do zaplanowania pracy z okejem w kolejnych latach. 

Dziękujemy za tak liczne uczestnictwo w lekcjach i zapraszamy częściej.

Społeczność Jedenastki

Lekcja z elementami OK - zdjęcia kl. III b

Podczas edukacji polonistycznej dzieci z klasy III b omawiały lekturę, pt. „Karolcia”. Uczniowie porządkowali wydarzenia zgodnie z kolejnością. Określali cechy postaci i opisywali wygląd głównej bohaterki. Układali zdania z rozsypanek wyrazowych oraz odpowiadali na pytania dotyczące treści lektury.

W klasie 3.c jest OK-ej

W roku szkolnym 2021/22 klasa 3.c często korzysta z wielu elementów oceniania kształtującego. Dzieci mają podawane cele i kryteria sukcesu, współpracują w grupach, dokonują samooceny i oceny koleżeńskiej, otrzymują informację zwrotną o swojej pracy oraz prowadzą zeszyt Okej. Ich praca była wielokrotnie obserwowana przez nauczycieli i rodziców. Pośród ocen w dzienniku na dobre zagościła ocena kształtująca. Z całą pewnością można stwierdzić, że w klasie 3.c ocenianie kształtujące pomaga dzieciom się uczyć, uświadamia, co już potrafią robić i nie powoduje stresu związanego z otrzymywaniem ocen sumujących.

Mirosława Frączyk

TIKTOK naszej szkoły

Od kilku miesięcy nasza Jedenastka prężnie działa na swoim koncie english_in_sp_11 na TIK TOKU pokazując, że media społecznościowe mają także wymiar edukacyjny. Dzięki filmikom kręconym w szkole promujemy SP11 w przestrzeni online. Zachęcamy do obejrzenia ciekawego materiału, który oprócz promocji, również uczy np. języka migowego. Dzięki działaniom naszych uczennic pod opieką p. Kasi Buczko – studentki PWSZ Elbląg, która odbywa w naszej szkole praktykę nauczycielską – inni użytkownicy mogą zobaczyć jak pracujemy metodą projektu, czy ocenianiem kształtującym.

Brawa dla Zuzi, Mai, Ani, Gabi i Ali oraz innych pomocnic, a chętnych uczniów zapraszamy do współpracy i komentowania!

 https://www.tiktok.com/@english_in_sp_11

Magda Szyk-Wojtkiewicz

 

Uczniowie w akcji

Podczas ostatnich lekcji geografii, siódmoklasiści sprawdzali się w roli nauczyciela, czyli prowadzili lekcje dla swoich kolegów i koleżanek z klasy. Podczas tego doświadczenia korzystali z elementów oceniania kształtującego, które na stałe wpisały się w lekcje geografii: celu lekcji i kryteriów sukcesu. Z zadaniem poradzili sobie śpiewająco, prezentując temat ochrony przeciwpowodziowej, ale i angażując klasę w ciekawe aktywności: quizy, praca w grupach czy grę kahoot.

Było bardzo interesująco 👌👌

Magda Szyk-Wojtkiewicz

 

Kolejna OK obserwacja w ramach mijającego Tygodnia Nauczania i Uczenia się odbyła się w piątek 3 grudnia. Pani Ania – nasza okejowa Pani od Chemii - pokazała gdzie pierwiastki okejują! Mogło nie być tak kolorowo i szlachetnie, jak to z metalami, ale było - a wszystko dzięki precyzyjnym celom, kryteriom sukcesu, odwołaniu do wcześniejszej wiedzy i pełnemu zaangażowaniu i monitorowaniu każdego ucznia. My – nauczyciele – chcemy więcej lekcji otwartych na tym przedmiocie, bo możemy czerpać dobre praktyki.

Nasza szkoła 360°

360 0421 Stitch XHC 1600x800 800x400
 

Nasza szkoła 360O

Zdjęcia 360o.

Prace naszych uczniów

prace uczniw
 

Prace naszych uczniów

Zobacz galerię prac naszych uczniów na Facebooku.